Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

Dr. Mucsi Gábor

Név: Dr. Mucsi Gábor
Születési hely: Miskolc   Idő: 1979-04-12
Beosztás: egyetemi docens
Elérhetőség: Miskolc, Egyetemváros
Telefon: 22-95
Email: ejtmucsi@uni-miskolc.hu

Végzettség

2009                          PhD fokozatszerzés (oklevél száma: 582/2009.)

1997 - 2002              Miskolci Egyetem

                                 Előkészítéstechnika mérnöki szak

                                 Környezeti eljárástechnikai és hulladékelőkészítési szakirány

1993 – 1997             Zrínyi Ilona Gimnázium, Miskolc, francia tagozat

Nyelvismeret

Francia        középfokú „C” típusú nyelvvizsga, 2002.

Angol           középfokú „C” típusú nyelvvizsga, 2006.

Számítógépes ismeret

MS Office (Word, Excel, PowerPoint), Origin, MegaCad

Külföldi ösztöndíjak, vendégoktatás

2002. január-április: Paderborni Egyetem, Mechanikai és Környezeti Eljárástechnikai Tanszék, Investigation of solids mixture quality mixed by 3D-Vibration Mixer c. diplomamunka elkészítése (ERASMUS ösztöndíj)

2004. március: Hokkaido International Research Institute (Japán): Biobrikett, mint alternatív tüzelőanyag, Japán tapasztalatok megismerése (JICA ösztöndíj)

2005. január-február: Hokkaido International Research Institute (Japán): Biobrikett, mint alternatív tüzelőanyag, Magyarországi nyersanyagok vizsgálata és megvalósíthatósági tanulmány elkészítése (JICA ösztöndíj)

2005. június-augusztus: Magdeburgi Egyetem, Mechanikai Eljárástechnikai Tanszék, Az elektromos ívkemencék szállóporának visszanyerése integrált lúgzási-őrlési eljárással c. projekttel kapcsolatos kutatómunka (DAAD ösztöndíj)

2009. május 11-15. International Project Week, University of Applied Sciences Nordhausen, Germany, vendégoktató (előadások címe: Complex utilization of Municipal Solid Waste)

2010. április 26-30. International Project Week, University of Applied Sciences Nordhausen, Germany, vendégoktató (előadások címe: Environment-friendly recycling of power plant fly ash)

2011. május 2-6. International Project Week, University of Applied Sciences Nordhausen, Germany, vendégoktató (előadások címe: Municipal Solid Waste Processing Using MBT Technology)

2012. április 16-20. Internatioal Teaching Week, Vilnius Gediminas Technical University, Lihuania, vendégoktató (előadások címe: Utilization of Energetic Wastes)

2013. április 8-12. Technical University of Magdeburg, Germany, vendégoktató (előadások címe: Utilization of energetic wastes)

Tudományos fokozatok

2009            PhD fokozatszerzés (oklevél száma: 582/2009.)

Munkahelyek, beosztások

       
2002-2005  nappali tagozatos doktorandusz Miskolci Egyetem, NyKE
2005-2009  tanszéki mérnök Miskolci Egyetem, NyKE
2009-2010  tanársegéd    Miskolci Egyetem, NyKE
2010-2012  adjunktus    Miskolci Egyetem, NyKE
2012-            egyetemi docens Miskolci Egyetem, NyKE
2013-            dékánhelyettes Miskolci Egyetem, MFK       
 

Kitüntetések, díjak

2000            Brunhilde Brauer Díj
2001/02       Köztársasági Ösztöndíj
2003            Országos Tudományos Diákköri Konferencia, II. Díj
2008/09       Deák Ferenc Ösztöndíj
2009            Miskolci Akadémiai Bizottság Tudományos Díj
2011            Kiváló Konzulensi Díj, Miskolci Egyetem
2012            Környezetvédelmi Műszaki Felsőoktatásért kitüntetés, Magyar Mérnöki Kamara, Környezetvédelmi tagozat

Szakmai részvétel

Kutatási munkák, kutatási jelentések és tanulmányok

 • Őrölhetőségi tesztek diaszporos és bőhmites S&B bauxitmintákkal                  2003
 • Bauxit-őrlőmalmok műkorund és spinell őrlésére történő átalakíthatósga          2003
 • Települési szilárd hulladékok összetételének vizsgálata                                      2003
 • Szóda minta aprózódási vizsgálata                                                                                  2003
 • A hazai szénbiobrikettgyártás megalapozását szolgáló kutatás-fejlesztés                       2004
 • Klinker minta vizsgálata                                                                                      2004
 • Bentonit aprítási kísérletek                                                                                              2004
 • Alumínium-hidroxid és timföldőrlemények technológiai fejlesztési kutatása    2005
 • Andezit minták törési vizsgálata                                                                          2005
 • Orosz barnaszén Bond munkaindexének meghatározása                             2006
 • Bazalt-Középkő Kőbányák Kft. Kőbányáiban műszaki fejlesztési 
  feladat kidolgozása                                                                                                         2006
 • Klinkertakarékos, környezetbarát cement előállítását elősegítő      
  őrléstechnikai kutatások (HOLCIM)                                                                  2006
 • Aprító és osztályozó üzem teljes rendszerére vonatkozó mérések elvégzése           2007
 • Az OMYA Hungária Kft. Eger-Felnémeti üzem műszaki felülvizsgálata az őrlő és osztályozó rendszer hatásfokának javítását szolgáló műszaki fejlesztési feladatok meghatározása érdekében                                                                                                   2008
 • Nanotechnológiai kutatásban való részvétel a BayNano Intézettel             2007
 • Az AES Borsodi Hőerőmű őrlőmalmainak kapacitásnövelési lehetőségeinek
  eljárástechnikai vizsgálata                                                                                   2008
 • Mész-pernye kísérletek eredményeiből szisztematikus vizsgálatok végzése            2008
 • Talajstabilizálás céljára kötőanyag kifejlesztése                                            2009
 • Pernye minta előkészítése, azon oxidációs- és kémiai összetétel, nehézfém tartalom,- sűrűség és nedvesség tartalom meghatározás, mechniakai aktiválás végrehajtási 20 és 30 perces tartózkodási idő mellett, nyers pernye folyási tulajdonságának meghatározása                                                                                                                                 2009
 • A beérkezett zirkosit és korvosit minta őrölhetőségének meghatározása a Bond-féle módszerrel. Laboratóriumi aprítási kísérlet végrehajtása hengeres és pofás törővel                                                                                                                                2009
 • Bányászati meddőanyagok hasznosítása                                                      2009
 • Mészégetési hulladékok (LKD ) alkalmazhatósága pernyealapú    
  kötőanyagok adalékaként                                                                                    2009
 • Feketeszén-pernyék hasznosítása                                                                 2009
 • Mészkő megfelelő őrlési finomságra történő őrlése                                     2010
 • Biomassza őrlési kísérlet golyós-, vibrációs-  és keverőmalomban               2010
 • Az Észak-magyarország, különösen Miskolc Térségében keletkező alternatív tüzelőanyagokként felhasználható hulladékanyagok, ill. ipari melléktermékek mennyiségének feltárása fizikai és kémiai, valamint tüzeléstechnikai jellemzőinek meghatározása                                                                                                                                    2010
 • Erőműi pernye zagy eljárástechnikai vizsgálata mélyműveléses bánya tömedékelése céljából” című  kutatás egyes részfeladatainak elvégzése                                     2010
 • 3-4 olyan meddőhányó kiválasztása és részletes megkutatása, amelyben útépítésre komponensek és/ vagy szilikáttartalmú – cementipari adalékoknak, valamint építőanyag előállítására ( geopolimer ) alkalmas ásványi elemek vannak” kutatási cél egyes kutatás- fejlesztési feladatok elvégzése                                                                         2010
 • GOP-1.1.2-08/1-2008-0002-es azonosítószámú  projekt keretében az Omya Hungária Mészkőfeldolgozó Kft.,.-vel kötött szerződésben meghatározott „Az egri mészkő őrlő-osztályozó rendszer technológiai és energetikai optimalizálása, az osztályozórendszer fejlesztése” kutatási cél egyes kutatás- fejlesztési feladatainak elvégzése               2010
 • Betonút építéshez szükséges adalékanyagok vizsgálata                              2010
 • Laboratóriumi koptató őrlési kísérletek keverőmalomban                              2011
 • Deponált erőműi pernye-mész keverék tömedék anyag hosszútávú viselkedésének vizsgálata                 2011
 • Bauxit őrölhetőségi vizsgálat fejlesztése és laboratóriumi kísérletek elvégzése
  az Alcoa Australia részére                                                                                      2011
 • Dolomit minták őrölhetőségének vizsgálata                                                   2012
 • Őrölhetőség-vizsgálati berendezés fejlesztése                                                2012
 • Roncsautó-feldolgozás fémszeparációs maradékanyagai előkészítését szolgáló új shredder-üzemrész berendezései és ezek beruházási költségei                2012
 • Mészkő minta lézeres szemcseméret elemzése                                             2012
 • Kommunális hulladéklerakóból származó csurgalékvíz szilárdanyag tartalmának szemcseméret eloszlás vizsgálata                                                                                                                2012
 • Keverőmalom méretezéséhez szükséges alapkísérletek                                  2012

Oktatási terület

Oktatott tárgyak:

 • Ásványelőkészítés 1.  nappali tagozat                                              heti óraszám: 2/2
 • Ásványelőkészítés 1.  levelező tagozat                                 félévenkénti óraszám: 16
 • Ásványi nyersanyagok előkészítése                                                 heti óraszám: 2/1
 • Élelmiszer- és gyógyszeripari eljárástechnika                                   heti óraszám: 2/2
 • Energetikai eljárástechnika                                                               heti óraszám: 2/2
 • Építőipari előkészítéstechnika                                                          heti óraszám: 0/2
 • Ipari hulladékok előkészítése                                                           heti óraszám: 2/2
 • Építőipari nyers- és alapanyagok előkészítése                                  heti óraszám: 2/2
 • Ipari melléktermékek és hulladékok előkészítése és hasznosítása heti óraszám: 2/2

 

 

Hallgatói által elnyert díjak:

 • Miskolci Egyetem Tudományos Diákköri Konferencia I. és II. díjak és különdíj.
 • Országos Tudományos Diákköri Konferencia I., II. és III. díj és különdíj.
 • Manager Képzési Alapítvány: "Harsányi István" díj (2009).
 • Magyar Útügyi Társaság: "Nemesdy Ervin- diplomadíj” (2009).
 • Dr. Pauka Imre Tanulmányi Díj (2009).
 • XII. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia, II. helyezés (2010).
 • Sólyom László Tehetség-Ösztöndíj (2012)
 • Hallgatói továbbjutottak az Európai Szabadalmi Hivatal (European Patent Office) által meghirdetett Innovációs Verseny hazai fordulójából a nemzetközi megmérettetésre (2013).

Kutatási terület

•    Aprítás fajlagos energiaigényének meghatározása.
•    Ultrafinom őrlés száraz és nedves közegben.
•    Mechanikai aktiválás nagy energiasűrűségű malmokkal.
•    Ipari ásványok előkészítése, technológiák fejlesztése, optimálása.
•    Lakossági és ipari hulladékok hasznosítása mechanikai eljárásokkal.

Pályázatok, projektek

         
1.    GVOP-3.1.1-2004-05-0113/3.0 Pernyebázisú kötőanyag előállítását szolgáló technológiai rendszer kifejlesztése
    Kutatás, operatív feladatok    2005-2007

2.    GVOP-3.1.1.-2004-05-0460/3.0 Települési szilárd hulladékok hasznosítása nemzetközi előírásoknak megfelelő alternatív tüzelőanyag előállításával    Kutatás, operatív feladatok    2005-2007


3.    EU FP 6    Recycling of EAF Dust by an Integrated Leach-Grinding Process (REDILP)         Az elektromos ívkemencék szállóporának vissza-nyerése integrált lúgzási-őrlési eljárással    Kutatás, operatív feladatok    2004- 2007


4.    TIOP -1.3.1.-07/1-2F-2008-0005  A Miskolci Egyetem hazai és nemzetközi versenyképességének komplex megújítása    Laboratóriumi berendezés felelőse    2008-2010


5.    TÁMOP-4.2.1. A Miskolci Egyetem Technológia- és Tudástranszfer Centrumának kialakítása és működtetése: PP4 Projekt: Hulladékgazdálkodás
Operatív feladatok, tananyag és adatbázis fejlesztése    2009-2011


6.    TECH_08_A4 Roncsautók és elektronikai hulladékok szerves anyagainak hasznosítására szolgáló technológiák fejlesztése a jövőbeli deponálás elkerülésére                                           Laboratóriumi vizsgálatok és eredmények kiértékelése    2009-2011


7.    TAMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0021 Környezetmérnöki MSc tananyagfejlesztés    Operatív feladatok    2010-2011


8.    TET 08 RC SHEN Kis méretű szennyvíztisztító és víz újrahasznosító berendezés fejlesztése           Kutatási feladatok    2010-2011


9.    TÁMOP-4.2.1.B 10/2/KONV 2010/0001 A felsőoktatás minőségének javítása kiválósági központok fejlesztésére alapozva a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területein.  Kutatási feladatok    2011-

 

Publikációk

Az aktuális publikációs lista megtekinthető ide kattintva.

Kiemelt partnereink

 

 

 

  

 

Kiemelt projektjeink